Chránená dielňa

Dňom 22.09.2006 bolo našej spoločnosti udelené rozhodnutie o priznaní postavenia chránenej dielne, kde zamestnávame občanov so zdravotným postihnutím.